OBOWIĄZUJĄCE OFERTY TARYFOWE

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Bilet Metropolitalny”

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Małopolski Bilet Zintegrowany”

Warunki stosowania oferty specjalnej "Taryfa Małopolska"

Warunki stosowania oferty specjalnej „Bilety czasowe liniowe”

Warunki stosowania oferty specjalnej "Taryfa Górska"

Warunki stosowania oferty specjalnej "Taryfa Sądecka"

Warunki stosowania oferty specjalnej „Bilet Wielicki”

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Małopolski bilet rowerowy"

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Małopolski bilet dla rodziny"

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Dzień bez samochodu”

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Walka ze smogiem”

Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu - warunki obowiązujące od 01.02.2024 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej "Wspólny bilet 70-minutowy 

Warunki stosowania oferty specjalnej "Bilet kolejowy Park&Ride"

Warunki stosowania oferty specjalnej "P&R Wieliczka"  - obowiązujące od 10.12.2017 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej "Słowacja +" - obowiązujące od 01.02.2023 r.

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Wspólny Bilet Samorządowy”

Ulga 100% dla dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych