„Wspólny bilet” (Rozporządzenie (UE) 2021/782)

„Wspólny bilet” (Rozporządzenie (UE) 2021/782)

Każdy bilet, ważny na pociągi uruchamiane przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. stanowi wspólny bilet w rozumieniu art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 172/1 z 17 maja 2021 r. z późn.zm.) z wyłączeniem:

  1. biletów wydanych w ramach „Pakietu Podróżnika” – stanowią one odrębne umowy przewozu,
  2. biletów wydanych na przejazd pomiędzy dwoma sąsiadującymi stacjami/przystankami.