Skargi dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych, w szczególności dotyczące praw i obowiązków pasażerów wynikających z rozporządzenia (WE) 1371/2007, w tym skargi dotyczące niewłaściwego wykonania umowy można kierować na adres przewoźnika:

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

Chcę złożyć:

Podstawowe dane

Informacje dotyczące przejazdu

Załączniki

Upuść pliki tutaj lub kliknij
grafika

Dopuszczalna wielkość pojedynczego załącznika to 20 MB

Szczegłowe informacje dotyczące sposobu rozpatrywania skargi, wniosków i reklamacji zawarte są w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych.

Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów ww. rozporządzenia jest:

Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, nr infolinii 22 460 40 80 lub 801 044 080, adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Adres naszej poczty elektronicznej do pierwszego kontaktu to: pasazer@kolejemalopolskie.com.pl