Skontaktuj się z obsługą klienta

Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby formularza kontaktowego zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych podanych w zgłoszeniu przejazdu osoby niepełnosprawnej.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej są uprawnione do nabywania biletów bez dodatkowych opłat.

Zgodnie z art. 3 pkt 15 tego rozporządzenia za „osobę niepełnosprawną" lub „osobę o ograniczonej sprawności ruchowej" uznaje się każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z usług przewoźnika na skutek:

 • jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej),
 • upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej,
 • każdej innej przyczyny niepełnosprawności lub na skutek wieku,

której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

W związku z powyższym, wymienione osoby nie mają obowiązku zgłaszania  obsłudze pociągu braku ważnego biletu na przejazd, a przy ich odprawie w pociągu nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Pomoc w podróży ze strony przewoźnika.

Na stacjach, na których obecny jest personel, osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej zapewniana jest nieodpłatnie pomoc w zakresie wsiadania i wysiadania z pociągu lub przesiadania się do pociągu skomunikowanego.

Aby zagwarantować pomoc, o potrzebie jej udzielenia należy poinformować przewoźnika, co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży.

Jeżeli takiego powiadomienia nie dokonano, pracownicy Kolei Małopolskich dołożą wszelkich starań dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna mogła odbyć podróż.

Osoba niepełnosprawna ma obowiązek zgłosić się na stacji minimum 30 minut i maksimum 60 minut przed odjazdem pociągu.

Zgłoszenia przejazdu osób niepełnosprawnych przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 790 374 036 lub pocztą elektroniczną na adres: dyspozytor@kolejemalopolskie.com.pl (informacja o przetwarzaniu danych osobowych podanych w zgłoszeniu przejazdu osoby niepełnosprawnej).

Podczas zgłaszania przejazdu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej należy podać:

 • datę podróży

 • relację (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu, stacja przesiadania się) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,

 • godzinę odjazdu/przyjazdu,

 • imię i nazwisko podróżnego oraz telefon kontaktowy,

 • nr wagonu i nr miejsca (w przypadku pociągu/wagonu z rezerwacją miejsc),

 • rodzaj niepełnosprawności (czy podróżny korzysta z wózka),

 • czy podróż odbywa się z osobą towarzyszącą/opiekunem; psem przewodnikiem/asystującym,

 • jaki bagaż podróżny zabiera ze sobą,

 • dodatkowe informacje (np. miejsce spotkania).