Małopolska Karta Aglomeracyjna

Małopolska Karta Aglomeracyjna to nowoczesne rozwiązanie integrujące
funkcjonujące w regionie usługi związane z publicznym transportem zbiorowym
- w jeden spójny i przyjazny system.