REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. (RPO-KMŁ)

Obowiązujący od 01.03.2024 r.

Wersje archiwalne regulaminu

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt pojazdami Autobusowych Linii Dowozowych obsługiwanych przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-ALD)

Obowiązujący od 01.09.2023.r

TARYFA PRZEWOZOWA (TP-KMŁ)