Współpraca Kolei Małopolskich oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na rzecz zrównoważonego transportu w Małopolsce

Data dodania: 09 maja 2024

Współpraca naukowo-techniczna na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii w małopolskim transporcie kolejowym, wymiana eksperckiej wiedzy i doświadczeń oraz wsparcie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych – to główne założenia współdziałania, które będą realizowane dzięki podpisanej umowie pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki a Spółką "Koleje Małopolskie".

Wierzymy, że zawiązana współpraca to dla studentów pierwszy krok na wymarzonej ścieżce zawodowej. To również szansa dla Kolei Małopolskich. Politechnika Krakowska jest jednym z najmocniejszych ośrodków eksperckich w obszarze transportu. Wyniki badań mogą wskazać obszary, w których konkretne działania usprawniłyby poszczególne operacje obejmujące transport kolejowy.