Projekt Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Sprostanie wyzwaniom migracyjnym poprzez zakup taboru autobusowego” Oś Priorytetowa 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki to inwestycja Województwa Małopolskiego, która znacząco wpłynie na poprawę transportu publicznego w regionie. Projekt ten finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

Informacje ogólne:

W dniu 10.05.2023 r. została podpisana umowa nr RPMP.14.04.00-12-0002/23-00-XVII/14/FE/23 o dofinansowanie Projektu Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Sprostanie wyzwaniom migracyjnym poprzez zakup taboru autobusowego”, Oś Priorytetowa 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.4 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – tabor autobusowy,  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Następnie 12 maja 2023 r. została podpisana umowa na dostawę 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych z wykonawcą ABP BUS & Coach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Umowa z wykonawcą została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego – pn. „Dostawa siedmiu sztuk autobusów hybrydowych” na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

21 grudnia 2023 r. odbyło się uroczyste odebranie 7 nowych autobusów hybrydowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Nowoczesne pojazdy wsparły flotę Małopolskich Linii Dowozowych.

     

Koszty:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 11 654 486,15 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 9 466 929,15 zł

Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 9 466 929,15 zł

Dofinansowanie zostaje przyznane zgodnie z następującym kwotowym udziałem: Współfinansowanie UE, w kwocie nie większej niż: 9 466 929,15 zł

Dane techniczne zakupionych autobusów hybrydowych:

 • Model: Iveco Crossway 12 LE Line Hybrid,
 • Silnik Cursor 9 mild hybrid,
 • Skrzynia biegów automatyczna,
 • 45 miejsc siedzących + 2 miejsca uchylane dla pasażerów,
 • Wysokie fotele o ergonomicznym kształcie
 • Miejsce przeznaczone na wózek inwalidzki lub dziecięcy,
 • Dodatkowe oświetlenie obszaru drzwi, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie na nieoświetlonych przystankach,
 • System wizualnej oraz głosowej informacji pasażerskiej i system monitoringu,
 • Układ drzwi: 1-2-0, 
 • Silnik pojazdu spalinowy, wysokoprężny napędu hybrydowego; (norma spalin Euro 6),
 • Ładowarki USB dla pasażerów.

     

EFRR kolor 300dpi