Technikalia kolejowe: czym jest sprzęg?

Data dodania: 29 czerwca 2022

Czy wiecie czym jest sprzęg?

Na pewno każdy Pasażer widział, ale nie każdy potrafił nazwać. W dzisiejszych "technikaliach" odkrywamy sprzęg.

Sprzęg to urządzenie łączące, pośredniczące, dopasowujące czy też spinające. Zwykle nazwą tą określa się urządzenie łączące pojazdy szynowe. Na grafice powyżej widnieje samoczynny typu Scharfenberga, który realizuje jednocześnie połączenie mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne pojazdów kolejowych. Wykorzystywane są najczęściej do łączenia w trakcję ukrotnioną zespołów trakcyjnych pasażerskich: EZT i SZT.

Zaletą sprzęgów typu Scharfenberga jest ich samoczynność. Umożliwiają one sprzęganie jednostek bez konieczności użycia żadnych dodatkowych narzędzi, urządzeń czy też personelu.