Honorowanie biletów Kolei Małopolskich w pociągach uruchamianych przez spółkę POLREGIO

W pociągach POLREGIO na odcinkach obsługiwanych wspólnie honorowane są bilety ważne na przejazd pociągami KMŁ, niezależnie od kanału, za pośrednictwem którego zostały nabyte (od 01.04.2023 r. z internetowymi włącznie)

Rodzaje biletów honorowanych w pociągach POLREGIO z oferty Kolei Małopolskich na odcinkach obsługiwanych wspólnie:

 1. bilety jednorazowe według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
 2. bilety czasowe liniowe według oferty „Taryfa Aglomeracyjna Kraków”,
 3. bilety strefowe czasowe według oferty „Taryfa Aglomeracyjna Kraków”,
 4. bilety odcinkowe imienne miesięczne według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
 5. bilety według oferty „Taryfa Małopolska” jednorazowe, okresowe (również w przypadku przejazdu do lub ze stacji Kraków Lotnisko) oraz czasowe dla Seniora,
 6. bilety według oferty „Taryfa Górska” jednorazowe i okresowe,
 7. bilet na przewóz psa, rzeczy i roweru,
 8. bilety według oferty „Małopolski bilet rowerowy”,
 9. bilety według oferty „Taryfa Sądecka” (strefowe czasowe i strefowe miesięczne),
 10. bilety według oferty „Małopolski bilet dla rodziny”,
 11. bilety według oferty „Bilet kolejowy Park&Ride”,
 12. bilety według oferty „Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”.

 

Honorowanie biletów POLREGIO S.A. w pociągach uruchamianych przez spółkę Koleje Małopolskie

W pociągach KMŁ na odcinkach obsługiwanych wspólnie honorowane są  bilety ważne na przejazd pociągami POLREGIO, niezależnie od kanału, za pośrednictwem którego zostały nabyte, z zastrzeżeniem, że bilety wydane z ofert, o których mowa w pkt 1-8 nie są honorowane w pociągach KMŁ na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko – Kraków Olszanica.

Rodzaje biletów honorowanych w pociągach KMŁ z oferty POLREGIO na odcinkach obsługiwanych wspólnie:

 1. REGIOkarnet,
 2. Bilet turystyczny (weekendowy),
 3. Bilet sieciowy miesięczny według taryfy normalnej, ulgi ustawowe (33%, 37%,49%, 51%, 93%) oraz ulga 50%,
 4. Bilet wydany na podstawie REGIOkarty rocznej,
 5. Bilet wydany na podstawie REGIOkarty półrocznej,
 6. Bilet jednorazowy według taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi, z ulgą 50% oraz według taryfy RAZEM (w tym grupowy przewóz osób oraz według oferty „Ty i raz, dwa, trzy”),
 7. Bilet okresowy odcinkowy miesięczny według taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi, z ulgą 50% oraz według taryfy RAZEM,
 8. Bilet okresowy odcinkowy tygodniowy i kwartalny według taryfy normalnej, z ulgą 50% oraz według taryfy RAZEM,
 9. Bilet strefowy czasowy według oferty „Taryfa Aglomeracyjna Kraków”,
 10. Bilet czasowy liniowy według oferty „Taryfa Aglomeracyjna Kraków”,
 11. Bilety według oferty „Taryfa Małopolska” (jednorazowe, okresowe oraz czasowe dla Seniora),
 12. Bilet na przewóz bagażu ręcznego, psa i roweru,
 13. Bilety według oferty „Taryfa Górska” (jednorazowe oraz okresowe),
 14. Bilety według oferty „Małopolski bilet rowerowy” (jednorazowe oraz sieciowe miesięczne imienne),
 15. Bilet według oferty „Bilet Świętokrzyski” (jednorazowy i okresowy),
 16. Bilety według oferty „Taryfa Podhalańska” (czasowe i okresowe),
 17. Bilety według oferty „Taryfa Sądecka” (strefowe czasowe i strefowe miesięczne),
 18. Bilety według oferty „Taryfa podkarpacka” (jednorazowe i okresowe),
 19. Bilety według oferty „Małopolski bilet dla rodziny”,
 20. Bilety według oferty „Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”,
 21. Bilety według oferty „REGIO Senior”.