Honorowanie biletów Kolei Małopolskich w pociągach uruchamianych przez spółkę POLREGIO

W pociągach POLREGIO na odcinkach obsługiwanych wspólnie honorowane są bilety ważne na przejazd pociągami KMŁ, niezależnie od kanału, za pośrednictwem którego zostały nabyte (od 01.04.2023 r. z internetowymi włącznie)

Rodzaje biletów honorowanych w pociągach POLREGIO z oferty Kolei Małopolskich na odcinkach obsługiwanych wspólnie:

 1. bilety jednorazowe wg taryfy normalnej  oraz z ulgami ustawowymi,
 2. bilety wg oferty pozataryfowej Bilety czasowe liniowe,
 3. bilety odcinkowe imienne miesięczne wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
 4. bilety wg oferty „Taryfa Małopolska” jednorazowe, okresowe (również w przypadku przejazdu do lub ze stacji Kraków Lotnisko) oraz czasowe dla Seniora,
 5. bilety wg oferty „Taryfa Górska” jednorazowe i okresowe,
 6. bilet na przewóz psa, rzeczy i roweru,
 7. bilety wg oferty „Małopolski bilet rowerowy”,
 8. bilety wg oferty „Taryfa Sądecka” (strefowe czasowe i strefowe miesięczne),
 9. bilety wg oferty „Małopolski bilet dla rodziny”,
 10. bilety wg oferty „Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”,
 11. bilety wg oferty specjalnej Bilet kolejowy Park&Ride”,
 12. Bilet Metropolitalny,
 13. Małopolski Bilet Zintegrowany.

​​​​​​​Honorowanie biletów POLREGIO w pociągach uruchamianych przez spółkę Koleje Małopolskie

W pociągach KMŁ na odcinkach obsługiwanych wspólnie honorowane są  bilety ważne na przejazd pociągami POLREGIO, niezależnie od kanału, za pośrednictwem którego zostały nabyte, z zastrzeżeniem, że bilety wydane z ofert, o których mowa w punktach 1 - 8 oraz 20  nie są honorowane w pociągach KMŁ na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko – Kraków Olszanica.

 1. REGIOkarnet,
 2. bilet turystyczny (weekendowy),
 3. bilet sieciowy miesięczny wg taryfy normalnej, ulgi ustawowe (33%, 37%, 49%, 51%, 93%) oraz z ulgą 50%,
 4. bilety wydane na podstawie REGIOkarty rocznej,
 5. bilety wydane na podstawie REGIOkarty półrocznej,
 6. bilet jednorazowy wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi, z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM (w tym Grupowy przewóz osób oraz wg oferty „Ty i raz, dwa, trzy”),
 7. bilet okresowy odcinkowy miesięczny wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi, z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM,
 8. bilet okresowy odcinkowy tygodniowy i  kwartalny wg taryfy normalnej, z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM,
 9. bilety wg oferty pozataryfowej „Taryfa Małopolska” (jednorazowe, okresowe oraz czasowe dla Seniora),
 10. bilet na przewóz bagażu ręcznego, psa i roweru,
 11. bilety wg oferty pozataryfowej „Taryfa Górska” (jednorazowe oraz okresowe),
 12. bilety wg oferty pozataryfowej „Małopolski bilet rowerowy” (jednorazowe oraz sieciowe miesięczne imienne),
 13. bilety czasowe liniowe wg oferty pozataryfowej Bilety czasowe liniowe,
 14. bilet wg oferty pozataryfowej Bilet Świętokrzyski (jednorazowe i okresowe),
 15. bilety wg oferty pozataryfowej „Taryfa Podhalańska” (czasowe i okresowe),
 16. bilety wg oferty pozataryfowej „Taryfa Sądecka” (strefowe czasowe i strefowe miesięczne),
 17. bilety wg oferty pozataryfowej „Taryfa Podkarpacka” (jednorazowe i okresowe),
 18. bilety wg oferty pozataryfowej „Małopolski bilet dla rodziny”,
 19. bilety wg oferty pozataryfowej „Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców  Krwi”,
 20. bilety wg oferty „REGIO Senior”.