Rok działalności Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego Kraków

Data dodania: 27 lutego 2024

Już nieco ponad rok minęło od otwarcia Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego Kraków!

Już nieco ponad rok minęło od otwarcia Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego Kraków! Dzięki działalności Zaplecza technicznego terminowo i planowo wykonywaliśmy czynności utrzymaniowe, serwisowe i naprawcze. Przez pierwszy rok w PTE:

  • Umyto ponad 335 pojazdów,
  • Zwodowano ponad 2225 zbiorników,
  • Usunięto ponad 60 graffiti z pojazdów (łączna powierzchnia około 1163 m2),
  • Wykonano reprofilację zestawów kołowych w ponad 40 pojazdach.

Praca Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego wpłynęła na poprawę jakości i bezpieczeństwa transportu kolejowego w całym regionie. Świadczyliśmy usługi także innym przewoźnikom - na naszej bocznicy w ramach dostępu do Obiektu Infrastruktury Usługowej obsłużyliśmy 27 pojazdów, w tym ED-250 (Pendolino).

Na terenie Zaplecza technicznego gościliśmy często młodzież, miłośników kolei oraz studentów.  Mamy nadzieję, że wspólne spotkania były dla wszystkich uczestników owocne i pomocne.

Pierwszy rok działalności Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego Kraków był bardzo intensywny oraz pokazał, jak ważną i potrzebną jest inwestycją dla transportu w Małopolsce!

Inwestycja ta została sfinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków własnych Spółki "Koleje Małopolskie".