Technikalia kolejowe: czym jest bocznica?

Data dodania: 03 sierpnia 2022

Czy wiecie czym jest bocznica?

Dzisiaj w "Technikaliach" dowiemy się, czym jest bocznica kolejowa.

Bocznica kolejowa to droga kolejowa połączona z linią kolejową, która służy do:

  • wykonywania załadunku i wyładunku wagonów,
  • wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych,
  • postoju pojazdów kolejowych,
  • przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

W skład bocznicy wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Wyróżniamy m.in. bocznicę stacyjną (odchodząca od stacji) oraz bocznicę szlakową (odchodząca od szlaku).