Data dodania: 11 maja 2022

Koleje Małopolskie wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego przeprowadziły warsztaty Kolejowe ABC, które dotyczyły bezpieczeństwa podczas podróżowania koleją. Adeptami naszej małej akademii byli uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej nr 90 w Krakowie. W trakcie zajęć  uczniowie poznawali także tajniki pracy konduktora i kierownika pociągu.

 Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności został stworzony pakiet edukacyjny wzbogacony o nowoczesne środki przekazu. Kampania dociera do  dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu całej Polski, by propagować zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.