Data dodania: 10 maja 2022

Jeszcze do niedawna kobiety wykonujące zawody męskie stanowiły nieliczną grupę. Dziś coraz więcej Pań trafia do zawodów stricte męskich. Jednym z takich zawodów jest zawód maszynisty. To zawód z olbrzymią przyszłością i ogromnym zapotrzebowaniem rynkowym. Zadajmy zatem pytanie kim jest maszynista?  Maszynista pojazdu trakcyjnego to osoba posiadająca odpowiednie kompetencje, uprawniona do prowadzenia pociągów, w tym lokomotyw, lokomotyw manewrowych, pociągów roboczych (budowlanych), kolejowych pojazdów specjalnych lub pociągów przeznaczonych do kolejowego przewozu pasażerów lub towarów. Kobietę sprawującą tę funkcję można określać słowem maszynistka. To bardzo odpowiedzialny zawód. Dlatego szkolenie przygotowujące do wykonywania tego zawodu trwa 2 lata. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego pracę maszynisty/maszynistki w Kolejach Małopolskich.