Wymagania:

 • mile widziane wykształcenie średnie zawodowe oraz certyfikaty i kursy zawodowe (ewentualnie zasadnicze zawodowe o danej specjalności),
 • uprawnienia SEP do 1kV (uprawnienia D1 i E1 - w tym aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych), mile widziane do 3 kV lub wyższe,
 • mile widziane uprawnienia lub znajomość pracy przy urządzeniach technicznych (suwnica pomostowa, podnośniki śrubowe typu „Kutruffa”, zapadnia trakcyjna, stanowiska diagnostyczne, itp.),
 • wiedza praktyczna udokumentowana z zakresu elektroniki i automatyki przemysłowej,
 • obsługa komputera w zakresie MS Office i łatwość przyswajania programów diagnostycznych, 
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność,
 • dobra organizacja pracy, 
 • mile widziane prawo jazdy kat. „B”.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • stałe wynagrodzenie 
 • możliwość awansu zawodowego,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • świadczenia z ZFŚS, w tym dofinansowanie do wypoczynku oraz do pakietu sportowego,
 • możliwość wykupienia uprawnień do ulgowych biletów kolejowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata
 • List motywacyjny kandydata.
 • Kopie dokumentów potwierdzających  ukończenie szkoły 
 • Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679).”

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie bądź przesyłanie ofert opatrzonych tytułem „pracownik serwisu sprzątającego” zawierających: CV oraz list motywacyjny pocztą na adres: „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., ul. Wodna 2, 30-556 Kraków lub drogą elektroniczną pisząc w tytule maila „pracownik techniczny” na adres e-mail: rekrutacja@kolejemalopolskie.com.pl, sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.