Informacja pasażerska, kontrola biletów ALD – praca dodatkowa (studenci mile widziani)

Kraków

Wymagania:

 • orientacja w świecie transportu publicznego,
 • rzetelność i sumienność,
 • gotowość do pracy w terenie,
 • komunikatywność i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • rzetelność i sumienność,
 • dostępność czasowa – częściowo również w tygodniu w godzinach porannych i dopołudniowych,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera oraz urządzeń i programów biurowych.

Zakres obowiązków:

 • wywieszanie informacji pasażerskiej oraz aktualnych rozkładów jazdy w miejscach przystanków Autobusowych Linii Dowozowych (ALD) oraz Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) głównie na terenie województwa małopolskiego,
 • prowadzenia dokumentacji zdjęciowej wykonanych prac,
 • sprawdzania ważności biletów, kontrola dokumentów przewozu, dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami, kontrola jakości świadczonych usług,
 • prowadzenia wskazanej dokumentacji realizacji zadań przewozowych,
 • udzielania pasażerom niezbędnej pomocy,
 • inne czynności zlecone przez przełożonego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
 • elastyczny czas pracy,
 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
 • ciekawe i różnorodne zadania,
 • studenci mile widziani – praca idealna dla studentów kierunków związanych z transportem lub osób, dla których transport publiczny to ich pasja. 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata
 • Prosimy o podpisanie klauzuli:

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 56/416, 30-017 Kraków, w zakresie objętym w przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu niniejszej zakończenia rekrutacji.

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

5. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail: iod@kolejemalopolskie.com.pl.