REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. (RPO-KMŁ)

Obowiązujący od 17.04.2021 r. do 01.08.2021 r.

Obowiązujący od 02.08.2021 r.

Wersje archiwalne regulaminu

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt pojazdami Autobusowych Linii Dowozowych obsługiwanych przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-ALD)

Obowiązujący od 01.04.2022 r.: