Informacja o wzajemnym honorowaniu biletów w pociągach uruchamianych przez spółki Koleje Małopolskie, POLREGIO i Koleje Śląskie

Honorowanie biletów Kolei Małopolskich w pociągach uruchamianych przez spółkę POLREGIO

W pociągach uruchamianych przez spółkę POLREGIO honorowane będą następujące rodzaje biletów z oferty Kolei Małopolskich (nie dotyczy biletów wydawanych z internetu i aplikacji mobilnych z wyjątkiem systemu MKA i aplikacji iMKA):

a) bilety jednorazowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
b) bilety czasowe liniowe wg oferty „Taryfa Aglomeracyjna Kraków”,
c) bilety strefowe czasowe wg oferty „Taryfa Aglomeracyjna Kraków”,
d) bilety odcinkowe imienne miesięczne wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi,
e) bilety wg oferty „Taryfa Małopolska” jednorazowe, okresowe (również w przypadku przejazdu do lub ze stacji Kraków Lotnisko) oraz czasowe dla Seniora,
f) bilety wg oferty „Taryfa Górska” jednorazowe i okresowe,
g) bilet na przewóz psa, rzeczy i roweru,
h) bilety wg oferty „Małopolski bilet rowerowy”,
i) bilety wg oferty „Taryfa Sądecka” (strefowe czasowe i strefowe miesięczne),
j) bilety wg oferty „Małopolski bilet dla rodziny”,
k) bilety wg oferty „Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”.

Honorowanie biletów POLREGIO w pociągach uruchamianych przez Koleje Małopolskie

1. Koleje Małopolskie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, honorować będzie następujące rodzaje biletów z oferty POLREGIO:

a) REGIOkarnet,
b) turystyczny,
c) sieciowy miesięczny wg taryfy normalnej, ulgi ustawowe (33%, 37%,49%, 51%, 93%), oraz z ulgą 50%,
d) wydane na podstawie REGIOkarty rocznej,
e) wydane na podstawie REGIOkarty półrocznej,
f) bilet jednorazowy wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi, z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM (w tym Grupowy przewóz osób oraz wg oferty „Ty i raz, dwa, trzy”),
g) bilet okresowy odcinkowy miesięczny wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi, z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM,
h) bilet okresowy odcinkowy tygodniowy i kwartalny wg taryfy normalnej, z ulgą 50% oraz wg taryfy RAZEM,
i) bilety strefowe czasowe wg oferty „Taryfa Aglomeracyjna Kraków”,
j) bilety wg oferty „Taryfa Małopolska” (jednorazowe, okresowe oraz czasowe dla Seniora),
k) bilet na przewóz bagażu ręcznego, psa i roweru,
l) bilety wg oferty „Taryfa Górska” (jednorazowe oraz okresowe),
m) bilety wg oferty „Małopolski bilet rowerowy” (jednorazowe oraz sieciowe miesięczne imienne),
n) bilety czasowe liniowe wg oferty „Taryfa Aglomeracyjna Kraków”,
o) bilet wg oferty Bilet Świętokrzyski (jednorazowe i okresowe),
p) bilety wg oferty „Taryfa Podhalańska” (czasowe i okresowe),
r) bilety wg oferty „Taryfa Sądecka” ( strefowe czasowe i strefowe miesięczne),
s) bilety wg „Taryfy podkarpackiej” (jednorazowe i okresowe),
t) bilety wg oferty „Małopolski bilet dla rodziny”,
u) bilety wg oferty „Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”,
v) wg oferty „REGIO Senior”.

2. Bilety, o których mowa w ust. 1 lit. a) – h) nie są honorowane na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko – Kraków Olszanica.

3. Bilety, o których mowa w:
a) ust.1 lit. a) – h), k), o), s) i v) nie są sprzedawane z systemu UNICARD (MKA i iMKA),
b) ust. 1 lit. a) – c), m), p), r), t) i u) nie są sprzedawane z internetowych systemów sprzedaży (IPR, koleo, e-podroznik, bilkom2, mPOLREGIO) oraz aplikacji mobilnych (SKY CASH, koleo, mPOLREGIO).

Honorowanie biletów Kolei Małopolskich w pociągach uruchamianych przez spółkę Koleje Śląskie

W pociągach uruchamianych przez Koleje Śląskie honorowane będą następujące rodzaje biletów z ofert Kolei Małopolskich:

 1. Na odcinku Kraków Główny – Trzebinia, a także pomiędzy wszystkimi stacjami/przystankami na tym odcinku w obu kierunkach, z wyjątkiem biletów wydanych w relacji z/do stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport):
 • „Taryfa Małopolska”:
 1. jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 2. czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 3. odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
 4. odcinkowe miesięczne na okaziciela „tam i z powrotem”,
 5. zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”,
 • Małopolski bilet rowerowy,
 • na przewóz bagażu i psa pod opieką podróżnego,
 1. Na odcinku Nowy Targ – Zakopane a także pomiędzy wszystkimi stacjami/przystankami
  na tym odcinku w obu kierunkach, z wyjątkiem biletów wydanych w relacji z/do stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport):
 • „Taryfa Małopolska”:
 1. jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 2. czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”),
 3. odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”,
 • „Taryfa Górska”:
 1. jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 2. odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy „tam i z powrotem” według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%)
 • „Małopolski bilet rowerowy”,
 • na przewóz bagażu i psa pod opieką podróżnego.

Honorowanie biletów Kolei Śląskich w pociągach uruchamianych przez Koleje Małopolskie

W pociągach uruchamianych przez Koleje Małopolskie honorowane będą następujące rodzaje biletów z ofert Kolei Śląskich:

 1. Na odcinku Kraków Główny – Trzebinia, a także pomiędzy wszystkimi stacjami/przystankami na tym odcinku w obu kierunkach:
 • „Taryfa Krakowska”:
 • jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z powrotem” według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, które ukończyły 60 rok życia,
 • czasowe da osób, które ukończyły 60 rok życia (SENIOR), ważne 4 godziny,
 • sieciowe miesięczne na przewóz roweru,
 • jednorazowe na przewóz roweru, rzeczy i psa pod opieką podróżnego,
 1. Na odcinku Nowy Targ – Zakopane, a także pomiędzy wszystkimi stacjami/przystankami na tym odcinku w obu kierunkach:
 • „BILET ZAKOPIAŃSKI”: jednorazowe na przejazd według taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%),
 • sieciowe miesięczne na przewóz roweru,
 • jednorazowe na przewóz roweru, rzeczy i psa pod opieką podróżnego.